Regrasping and Unfolding of Garments
Using Predictive Thin Shell Modeling

 

 

Yinxiao Li, Danfei Xu, Yonghao Yue, Yan Wang, Shih-Fu Chang, Eitan Grinspun, and Peter K. Allen

 

 

 

(back)